Úvodní strana

Vítejte na stránkách místní organizace ČSSD v Žamberku

JAK DÁL V MĚSTSKÉ POLITICE?

Vážení občané, města Žamberka.

Po minulém Zastupitelstvu města se sešla členská schůze místní organizace České strany sociálně demokratické a zabývala se, jako již dříve, stavem městské komunální politiky. Z jednání vzešlo usnesení, se kterým Vás chceme seznámit. MO ČSSD je přesvědčena, že i se dvěma mandáty má co říci k současnému dění v Zastupitelstvu města.

Chceme, aby se místní politika vrátila tam, kam patří, tedy občanům, ne jedincům a účelově vystavěným seskupením. Chceme pomoci Žamberk vytáhnout z politických půtek a to bez nároku na nějaké předem dohodnuté obsazení funkcí. Stojíme o to, aby byl konečně v Žamberku klid na práci, na konstruktivní kritiku, na dodržování zákonů, správné hospodaření a to vše aby se odvíjelo transparentně. Věříme v zájem občanů a předpokládáme přízeň našim snahám. Věříme v aktivní, nestranný a nezaujatý přístup volených zastupitelů a nabádáme k plnění jimi přijatého slibu zastupitele. Není naším cílem podporovat obě znesvářené strany. V ZM vystupujeme nestranně v duchu našeho volebního programu. Stavíme se vždy za to, co je z našeho pohledu správné a především zákonné. Chceme, aby město vynakládalo své finance efektivně a hospodárně ku prospěchu všech.

MO ČSSD není zatížena žádnými kauzami z minulosti. Po volbách v r. 2014 jsme předpokládali nestabilitu jednání ZM. Po třech letech se to potvrdilo a tento stav je již neúnosný. Proto máme důvod a především povinnost apelovat na ostatní zastupitele, aby přestali politikařit a morálně a odpovědně přistoupili ke konečnému vyřešení tohoto stavu.

Existují tu dva ambiciózní funkcionáři obklopení nesmiřitelnou entitou souvěrců, rozdělující ZM na dva nesourodé, nesmiřitelné tábory. Vzniká politicky patová situace. Tento stav je nadále neudržitelný. Občané by se tomu měli vzepřít.

Účelové odkládání jednání ZM pro neschválení programu, nebo použití termínu „mimo místnost“ i když je zastupitel přítomen, což je fenoménem Žamberka, tomu neprospěje. Ze zastupitelů se tak stávají při tomto způsobu hlasování bytosti neurčité až mystické, tělem přítomné a duchem někde jinde. Nabízí se otázka, zda zastupitel bez názoru je vůbec politikem sloužící lidem.

MO ČSSD vyzývá zastupitele, aby plnili svůj mandát odpovědně. Zastupitelé mají jednat ve prospěch města a jeho občanů. V krajním případě bude nutno využít referenda občanů ve věci, zda toto ZM má ještě důvěru svých voličů.

Proto MO ČSSD navrhuje, aby se neodkladně sešlo ZM na mimořádném jednání, aby byl schválen řádný program podporovaný všemi zastupiteli. Aby byly neodkladně řešeny veškeré kauzy z minulosti a aby byla vyřešena odpovědnost za škody způsobené politiky města v minulosti. Zastupitelé, kteří se na tom podíleli nechť vyvodí osobní odpovědnost a složí mandáty.

Zvláště apelujeme na zastupitele za ANO2011, kteří mají ve svém programu jako hlavní bod boj proti korupci, a odvoláváme se na jejich předvolební veřejnou rétoriku. Vyzýváme tímto předsedkyni pí Šebkovou a p. místostarostu Ing. Jedličku, aby vystoupili ze stínu starosty Dytrta a koalice a přijali svoji politickou odpovědnost. Začněte neprodleně jednat.

Pane Jedličko, pokud přijmete post starosty na zbytek funkčního období, ČSSD Vás v tomto kroku podpoří i jako politického soupeře jen proto, aby se konečně uklidnila politická scéna. Obnovené ZM bude jistě rozumné a post místostarosty svěří někomu nestrannému a nezkompromitovanému. Příští volby vyřeší vše definitivně.

Současně máme za to, že odchodem p. Dytrta a Kalouse z městské politiky může být konečně nastartován normální stav městské politiky v Žamberku. Proto i tyto dva zastupitele vyzýváme současně k rezignaci ze všech funkcí i v ZM a dání tak prostoru ostatním zvoleným (náhradníkům), aby se městská politika Žamberka konečně stala snesitelnou. Pane Dytrte a Kalousi dejte šanci těm druhým. Ukažte, že Žamberk je pro vás oba víc, než vaše funkce. Odejděte, děkujeme.

Pane Jedličko, přijměte svoji politickou odpovědnost.

Z usnesení MO ČSSD, Žamberk. 25. 1. 2017

P. S.: tento názor žamberských sociálních demokratů je zveřejněn pro konsolidaci dlouhodobě neřešené a patové situace v městském zastupitelstvu. Potřebu rychlého zavedení seriozního řízení a rozvoje města stavím na první místo. Proto v zájmu usnadnění budoucích změn se osobně nebudu ucházet o jakoukoli pozici v „očištěném“ vedení města.

za MO ČSSD Žamberk

Ing. Petr Novotný

zastupitel a předseda MO.

Aktualizováno (Středa, 15 Únor 2017 13:25)

 

INFORMACE


Termíny řádných jednání  ČSSD :

22.02.2017-Výborová schůze MO ČSSD Žamberk, od 18,45 hod.

22.02.2017- ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČSSD Žamberk, od 19,00 hod. Country Club.


Na tomto zasedání se budeme zabývat  obsahem právě proběhlého ZM.

MO ČSSD  ráda přivítá  názory občanů, které pomohou stabilizovat komunální politiku.

svých řadách ty občany města, kterým není lhostejný jeho osud a jeho budoucnost. Pomozte nám plnit poslání ke kterému jsme se zavázali.

 

Pokud nemáte na nás žádný kontakt, prostě přijďte do Country Clubu. Příjemné prostředí, obsluha a dobrá společnost Vás ráda uvítá mezi sebou. Kapacita míst omezena.

Připomínáme. Využijte náš web k zaslání zpráv v rubrice KONTAKTY.

www.cssd-zamberk.czAktualizováno (Středa, 15 Únor 2017 14:25)